Przewodnik ewaluacyjny

Regulamin pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.