PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS to konkurs na dwuosobowy zespół badawczy złożony z promotora (kierownika projektu) i doktoranta. Grant ten daje możliwość współpracy z wyróżniającym się doktorantem, którego zainteresowania wpisują się w obszar badawczy kierownika projektu.

  • Uproszczony wniosek jest przygotowywany przez kierownika projektu, który będzie  promotorem doktoranta.
  • Kierownik projektu decyduje o wyborze przyszłego doktoranta, dając mu możliwość uczestnictwa w szkole doktorskiej poza limitem miejsc obowiązującym przy rekrutacji.
  • Stabilne finansowanie badań doktoranta (5/6 tys. zł miesięcznie) przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej; finansowanie kierownika projektu: do 40 tys. zł.
  • Możliwość odbycia stażu zagranicznego przez doktoranta.
  • Nabór wniosków trwa do 16 grudnia.

Serdecznie zapraszamy do skłania wniosków i współpracy z Działem Nauki i Badań, który zapewnia kompleksowe wsparcie podczas tworzenia wniosku grantowego oraz w trakcie realizacji projektu – zarówno w przypadku konkursu Preludium Bis, jak i w pozostałych projektach badawczych (m.in. NCN, FNP czy NPRH).

Szczegółowe informacje:
tel. 32 3591610
e-mail: dnb@us.edu.pl

Przewodnik ewaluacyjny

Regulamin pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.