03 Sty 2018

Anna Kijanowska LUSH

Sonaty fortepianowe
Franciszka Liszta
Grażyny Bacewicz
Łukasza Wosia

Nagranie zrealizowano
w Bielskim Centrum Kultury w 2017 roku.

Producent:
Ron Mannario – Roméo Records 7326

Reżyser nagrania, montaż, mastering:
Krzysztof Gawlas

Projekt graficzny:
Krzysztof Marek Bąk

Zdjęcia:
Lisa-Marie Mazzucco

Układ graficzny:
Russ Paladino

Noty programowe:
Anna Kijanowska

Nagranie zrealizowane dzięki hojnemu wsparciu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego