Struktura Instytutu w roku akademickim 2019/20

Dyrekcja pionu naukowego
Dyrektor Instytutu Sztuk Muzycznych
dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ
Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych 
dr Agnieszka Kopińska
Dyrekcja pionu dydaktycznego
Dyrektor kierunków studiów
dr Małgorzata Mendel, prof. UŚ
Z-ca Dyrektora kierunków studiów
dr Wojciech Golec

 

Pracownicy Instytutu
prof. Wiesław Cienciała
prof. Michał Korzistka
prof. zw. Aleksander Lasoń
prof. Tomasz Spaliński
dr hab. Bogumiła Dunikowska, prof. UŚ
dr hab. Krzysztof Gawlas, prof. UŚ
dr hab. Joanna Glenc, prof. UŚ
dr hab. Jacek Hamela, prof. UŚ
dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ
dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ
dr hab. Anna Miech, prof. UŚ
dr hab. Hubert Miśka, prof. UŚ
dr hab. Urszula Mizia, prof. UŚ
dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec, prof. UŚ
dr hab. Tomasz Orlow, prof. UŚ
dr hab. Waldemar Sutryk
dr hab. Anna Szostak-Myrczek
dr hab. Aldona Ślusarz, prof. UŚ
dr hab. Wojciech Waleczek, prof. UŚ
dr hab. Izabella Zielecka-Panek, prof. UŚ
dr Bogusław Bemben
dr Ewa Bogdanowicz
dr Joanna Boślak-Górniok
dr Aleksandra Hałat
dr Marcin Hałat
dr Agata Hołdyk
dr Bartosz Jaśkowski
dr Grzegorz Niemczuk
dr Joanna Nowicka
dr Jacek Płosa
dr Karol Pyka
dr Marcin Żupański
dr Przemysław Scheller
dr Anna Szawińska
dr Adam Wagner
dr Aleksandra Zeman
dr Danuta Zoń-Ciuk
dr Maria Zuber
mgr inż. Paulina Bielesz
mgr Filip Bies
mgr Jakub Chojnacki
mgr  Piotr Cirbus
mgr Marian Czarnecki
mgr Jakub Czekierda
mgr Grażyna Durlow
mgr Dariusz Górniok
mgr Janusz Piecha
mgr Kinga Zuchowicz-Pinilla

 

Współpracownicy Instytutu (zatrudnieni na godzinach zleconych)
inż. Adam Cichy
inż. Filip Hajzer
mgr Magdalena Jackowska
mgr Marek Ludwik
mgr Tomasz Pająk
mgr Stanisław Trembla
mgr Wojciech Wantulok