Struktura Instytutu w roku akademickim 2018/19

 

WŁADZE INSTYTUTU MUZYKI

 

Dyrektor Instytutu Muzyki
dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka

Z-ca Dyrektora ds. Artystycznych, Promocji i Rozwoju
dr hab. Urszula Mizia

Z-ca Dyrektora ds. Studenckich i Kształcenia
dr Agnieszka Kopińska

Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. Magdalena Szyndler

Zakład Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów

Kierownik Zakładu
dr hab. Bogumiła Mika

prof. zw. dr hab. Aleksander Lasoń
prof. dr hab. Wiesław Cienciała
dr hab. Krzysztof Gawlas
dr hab. Jacek Hamela
dr Joanna Boślak-Górniok
dr Zenon Mojżysz
dr Przemysław Scheller
mgr inż. Paulina Bielesz
mgr Jakub Chojnacki
mgr Marian Czarnecki
mgr Kinga Zuchowicz-Pinilla

Godziny zlecone:
mgr inż. Adam Cichy
mgr inż. Filip Hajzer
dr inż. Magdalena Piotrowska

Zakład Muzyki Rozrywkowej

Kierownik Zakładu
dr hab. Tomasz Spaliński

dr Wojciech Golec
dr Marcin Hałat
dr Bartosz Jaśkowski
dr Jacek Płosa
dr Karol Pyka
dr Marcin Żupański
mgr Dariusz Górniok

Godziny zlecone
mgr Piotr Górka

Zakład Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych

Kierownik Zakładu
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek

dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc
dr hab. Małgorzata Kaniowska
dr hab. Waldemar Sutryk
dr hab. Anna Szostak-Myrczek
dr Bogusław Bemben
dr Joanna Nowicka
dr Anna Szawińska
dr Aleksandra Zeman
dr Danuta Zoń-Ciuk
dr Maria Zuber

Zakład Instrumentalistyki

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Michał Korzistka

dr hab. Bogumiła Dunikowska
dr hab. Anna Miech
dr hab. Urszula Mizia
dr hab. Tomasz Orlow
dr hab. Aldona Ślusarz
dr hab. Wojciech Waleczek
dr Aleksandra Hałat
dr Agata Hołdyk
dr Anna Kijanowska
dr Grzegorz Niemczuk
dr Adam Wagner
mgr Piotr Cirbus
mgr Jakub Czekierda
mgr Janusz Piecha

Godziny zlecone:
mgr Filip Bies
mgr Joachim Nowak
mgr Tomasz Pająk
mgr Stanisław Trembla

Zakład Dydaktyki Muzycznej i Kształcenia Wokalnego

Kierownik Zakładu
dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka

dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec
dr hab. Magdalena Szyndler
dr Ewa Bogdanowicz
dr Agnieszka Kopińska
dr Małgorzata Mendel
mgr Grażyna Durlow

Pracownicy administracyjno-techniczni

mgr Maria Tomczyk-Korzistka – Sekretariat
mgr Borys Gruchel – Gabinet słuchania muzyki