skład rady instytutu muzyki

 • Dyrektor Instytutu Muzyki dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka

 • prof. zw. dr hab. Aleksander Lasoń
 • prof. dr hab. Wiesław Cienciała
 • prof. dr hab. Michał Korzistka
 • dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc
 • dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek
 • dr hab. Bogumiła Dunikowska
 • dr hab. Krzysztof Gawlas
 • dr hab. Jacek Hamela
 • dr hab. Małgorzata Kaniowska
 • dr hab. Anna Miech
 • dr hab. Bogumiła Mika
 • dr hab. Urszula Mizia
 • dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec
 • dr hab. Tomasz Orlow
 • dr hab. Tomasz Spaliński
 • dr hab. Waldemar Sutryk
 • dr hab. Anna Szostak-Myrczek
 • dr hab. Magdalena Szyndler
 • dr hab. Aldona Ślusarz
 • dr hab. Wojciech Waleczek
 • dr Ewa Bogdanowicz
 • dr Agnieszka Kopińska
 • dr Małgorzata Mendel
 • mgr Maria Tomczyk-Korzistka
 • Barbara Fijak
 • Szymon Goraus
 • Mateusz Hrynkiewicz
 • Wioleta Krusberska
 • Anna Musioł
 • Adam Sojka
 • Marcin Sowa