Instutut Muzyki zaprasza do zapoznania się z ofertą współpracy

Proponujemy partnerom biznesowym współpracę w tworzeniu wspólnych

 • projektów naukowych
 • artystycznych
 • edukacyjnych

Z naszej strony oferujemy

 • wysokie kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych
 • ogromny potencjał twórczy kadry i studentów

który przełożyć się może na konkretne działania

 • pedagogiczne i artystyczne
 • w zakresie organizacji koncertów
 • w zakresie realizacji projektów artystycznych

Zaproszenie do współpracy kierujemy

 • do dyrekcji szkół powszechnych i muzycznych
 • do instytucji upowszechniających kulturę
 • do ośrodków rehabilitacyjnych i integracyjnych
 • do instytucji biznesowych
 • do jednostek samorządowych i kościelnych
 • do prasy radia i telewizji