Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy

Proponujemy partnerom biznesowym współpracę w tworzeniu wspólnych

 • projektów naukowych,
 • artystycznych,
 • edukacyjnych.

Z naszej strony oferujemy

 • wysokie kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • ogromny potencjał twórczy kadry i studentów,

który przełożyć się może na konkretne działania

 • pedagogiczne i artystyczne,
 • w zakresie organizacji koncertów,
 • w zakresie realizacji projektów artystycznych.

Zaproszenie do współpracy kierujemy

 • do dyrekcji szkół powszechnych i muzycznych,
 • do instytucji upowszechniających kulturę,
 • do ośrodków rehabilitacyjnych i integracyjnych,
 • do instytucji biznesowych,
 • do jednostek samorządowych i kościelnych,
 • do prasy radia i telewizji.