Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

 

 

Instytut Muzyki UŚ w Cieszynie ogłasza rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2019/2020.

 

Aby wyjechać na studia w roku akademickim 2019/20 należy złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent „Wymiana studencka” dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 400 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.
Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej (lista poniżej) są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

 • OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE (Czechy)
 • UNIVERSITAT DE VALENCIA (Hiszpania)
 • OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE (Czechy)
 • KIRIKKALE UNIVERSITY (Turcja)
 • DAUGAVPILS UNIVERSITATE (Łotwa)
 • KATOLICKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU (Słowacja)
 • UNIVERSIDADE DE EVORA (Portugalia)
 • UNIVERZITA HRADEC KRALOVE (Czechy)
 • HUDOBNA A UMELECKA AKADEMIA JANA ALBRECHTA – BANSKA STIAVNICA (Słowacja)
 • INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (Portugalia)
 • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (Czechy)

Zasady rekrutacji:

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:

 • Średnia ocen,
 • Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz aplikacyjny – do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Muzyki wraz z pozostałymi dokumentami).
 • Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
 • Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Muzyki.

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Instytutu Muzyki, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+

dr Joanna Nowicka: joanna.nowicka@us.edu.pl