Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

 

 

Instytut Muzyki UŚ w Cieszynie ogłasza rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2019/2020.

 

Aby wyjechać na studia w roku akademickim 2019/20 należy złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent „Wymiana studencka” dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 400 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.
Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej (lista poniżej) są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

 • OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE (Czechy)
 • UNIVERSITAT DE VALENCIA (Hiszpania)
 • OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE (Czechy)
 • KIRIKKALE UNIVERSITY (Turcja)
 • DAUGAVPILS UNIVERSITATE (Łotwa)
 • KATOLICKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU (Słowacja)
 • UNIVERSIDADE DE EVORA (Portugalia)
 • UNIVERZITA HRADEC KRALOVE (Czechy)
 • HUDOBNA A UMELECKA AKADEMIA JANA ALBRECHTA – BANSKA STIAVNICA (Słowacja)
 • INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (Portugalia)
 • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (Czechy)

Zasady rekrutacji:

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:

 • Średnia ocen,
 • Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz aplikacyjny – do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Muzyki wraz z pozostałymi dokumentami).
 • Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
 • Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Muzyki.

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Instytutu Muzyki, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+

dr Joanna Nowicka: joanna.nowicka@us.edu.pl

 

STAFF TRAINING WEEK in Barcelona Summer Courses / Autumn Courses

HOLA,
We are pleased to announce that SpainBcn-Programs in Barcelona

will be launching the following new training programmes and dates:

 

SUMMER COURSES

 

1.  SPANISH COURSES: July 22-26/ July 29 – August 2 / August 5-9 (intermediat/ advanced) / August 19-23 / August 26-30
2. ENGLISH COURSES:  July 8 – July 12 / July 15-July 19 / July 29 – August 2 / August 5-9 / August 19-23 / August 26-30

3. “Creative English” DATES July 22 – July 26 / August 26 – August 30
4. “CLIL English”  DATES July 22 – July 26 / August 26 – August 30
5. “CLIL Spanish”  DATES August 12 – 16

 

AUTUMN COURSES   

* SPANISH COURSES: September 23-27 / October 14-18 / November 11-15 / December 9-13   

* ENGLISH COURSES: September 23-27 / October 21-25 / November 18-22 / December 14-18

* CREATE YOUR OWN GROUP  Minimum 5 participants

 

Who can attend: The Staff Training Courses are opened to all University staff, relatives and friends
Price:  350 €  (including:  Courses + Learning material + Guided visits and Historical Route in the Gothic and Medieval areas
Daily classes: 5 hours per day

Contact us at: StaffTraining@SpainBcn.com or SpainBcnStaffTraining@gmail.com
Visit us at: SpainBcn.com or ErasmusinBarcelona
https://www.facebook.com/SpainBcn-STAFF-Training-WEEK-513883878770636

If you have any question, we’ll be happy to help you

Miriam Gatius
Staff Training Week coordinator
SpainBcn-Programs

 

rekrutacja do Projektu Buddy

Drodzy studenci,

Rozpoczynamy nową rekrutację do Projektu Buddy w sekcji ESN UŚ Katowice.

 • Czym jest program Buddy? Jest to wyjątkowa możliwość do poznania studentów przyjeżdżających na naszą uczelnie z całego świata oraz do nawiązania znajomości na całe życie.
 • Na czym polega bycie Buddym? Buddy przede wszystkim pomaga w zaznajomieniu się z nowym środowiskiem i miastem, dostaniu się z lotniska do miejsca zamieszkania studenta zagranicznego, sprawach urzędowych i związanych z uczelnią oraz wsparcie mentalne. Jest to niezwykłe doświadczenie umożliwiające zawieranie nowych znajomości i przyjaźni oraz nabycia umiejętności płynnego posługiwania się językiem!

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a zachęcamy do zarejestrowania się na platformie Buddy Program: https://uskatowice.broaddy.com/login oraz wypełnienia formularza https://forms.gle/3TBFJNXVaC1goYf27  (żeby uzyskać autoryzację na platformie wymagane jest wypełnienie formularza!)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: buddy.uskatowice@esn.pl .