Działalność

dr hab. Waldemar Sutryk

Dyrygenckie Koło Naukowe

Dyrygenckie Koło Naukowe powstało w Instytucie Muzyki w listopadzie 2008 r.
z inicjatywy studentów specjalizacji dyrygenckiej oraz dra hab. Waldemara Sutryka, który pełni rolę opiekuna koła.

Cotygodniowe spotkania stały się możliwością do pogłębiania zdobywanej na zajęciach wiedzy z zakresu dyrygentury nie tylko dla studentów specjalizacji, ale wszystkich tych, którzy zafascynowani są tą trudną, ale niezwykłą sztuką i pragną zgłębiać jej arkana.
Każde zajęcia mają swój motyw przewodni – zazwyczaj są nimi podstawowe problemy, z jakimi w swej praktyce spotykają się dyrygenci. Na każde spotkanie studentka Lidia Niemczyk przygotowuje specjalny plakat. Ponadto oglądamy i analizujemy nagrania koncertów, możemy przyjrzeć się technice dyrygenckiej mistrzów batuty (Herberta von Karajana, Seiji Ozawy, Claudio Abbado, Simona Rattle, Jerzego Semkowa, Marka Pijarowskiego i innych). W najbliższym czasie planowane są wyjazdy na koncerty w kraju i za granicę oraz warsztaty dyrygenckie.

Ważne wydarzenia