20 Mar 2017

Z zagadnień emisji głosu Red. Hubert Miśka

Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 144
Numer pracy: PN 3369
ISBN: 978-83-8012-597-1

Publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom emisji głosu. Zawarta w wielu obszarach tematycznych wymiana myśli i doświadczeń z pewnością zainteresuje prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy nad głosem, a w szczególności nauczycieli, dyrygentów chórów, instruktorów zespołów wokalnych i grup folklorystycznych. Tematyka prezentowanego tomu obejmuje kwestie specyfiki kształcenia emisyjnego dzieci szkolnych, studentów, śpiewaków chórów amatorskich, zagadnienia związane z metodą kształcenia głosowego, a także niektóre aspekty wykonawcze różnych form muzyki wokalnej.

 • Kształcenie głosu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  na przykładzie Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
 • Kształcenie głosu dziecka w edukacji szkolnej – stałość i zmienność założeń
 • Emisja głosu w teorii i praktyce
 • Przestrzeganie zasad poprawnego funkcjonowania głosu mówionego i śpiewanego
 • Wpływ tremy na emisję głosu
 • Emisja głosu jako zadanie dydaktyczne w procesie kształcenia studentów
  muzycznej edukacji artystycznej
 • Praca nad wybranymi elementami emisji głosu w zespole amatorskim
 • Śpiewać czy nie śpiewać? O kształceniu wokalnym studentów edukacji muzycznej
 • Analiza emisyjno-semantyczna utworu wokalnego
 • Technika wokalna i sztuka aktorska – spójność budowania roli w teatrze muzycznym