10 Maj 2019

Nina Polczyk laureatką PIERWSZEJ NAGRODY Konfrontacji Młodych Chórmistrzów

Nina Polczyk studentka II roku studiów uzupełniających na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej została laureatką I nagrody w konkursie „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów”. Dodatkowo otrzymała nagrodę za najlepszą pracę z chórem dziecięcym.

Ninę przygotowała dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek. Konkurs odbył się w ramach IV edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów organizowanych przez Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 6-7 maja 2019.

 

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – to zainicjowane w 2016 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelni wyższych, podlegających MNiSW. Głównym wydarzeniem Forum jest konkurs dyrygencki pod nazwą „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów”, wzorowany na przeprowadzonym w 2011 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznych. Celem Konfrontacji jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, umożliwienie studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi, poznawanie nowej literatury chóralnej, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim popularyzacja zawodu dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie edukacji muzycznej.

W tym roku uczestnicy reprezentowali Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski -Wydział Artystyczny w Cieszynie, Uniwersytet Zielonogórski. W konkursie mogło wziąć udział nie więcej niż 10 uczestników, po jednym reprezentancie z danego Uniwersytetu.

 

 

Gratulujemy!