28 Kwi 2017

Memento mori Joanna Boślak-Górniok – klawesyn

Utwory Johanna Jacoba Frobengera
gra na klawesynie Joanna Boślak-Górniok

Edycja:
Joanna Boślak-Górniok

Montaż i mastering:
Cezary Borkowski, DR Studio w Wiśle

Grafika i projekt:
Małgorzata Starszak, Go Projekt

Płyta została sfinansowana ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego