01 Kwi 2017

Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych Red. Magdalena Szyndler

Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 272
ISBN: 978-83-8012-693-0

Publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom emisji głosu. Zawarta w wielu obszarach tematycznych wymiana myśli i doświadczeń z pewnością zainteresuje prowadzących zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pracy nad głosem, a w szczególności nauczycieli, dyrygentów chórów, instruktorów zespołów wokalnych i grup folklorystycznych. Tematyka prezentowanego tomu obejmuje kwestie specyfiki kształcenia emisyjnego dzieci szkolnych, studentów, śpiewaków chórów amatorskich, zagadnienia związane z metodą kształcenia głosowego, a także niektóre aspekty wykonawcze różnych form muzyki wokalnej.

 • Między status quaestionis a licentia poetica – obraz muzyki tradycyjnej w polskiej
  literaturze pięknej
 • Meliczność i rytmizacja – Bolesław Leśmian wobec archetypu słowiańskiej kultury ludowej
 • Wykorzystanie pieśni ludowej w nauczaniu muzyki na przykładzie działalności
  pedagogicznej Karola Hławiczki
 • Rola tańca ludowego w muzycznej edukacji przedszkolnej
 • Muzyka ludowa a program muzyki
 • Piosenka ludowa w przedmiocie muzyka w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
  Badania własne w województwie podkarpackim
 • Folklor w kształceniu muzycznym słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
 • Przywrócić właściwe proporcje
 • Twórczość plastyczna Jana Wałacha jako źródło badań antropologicznych
  i etnomuzykologicznych
 • Elementy podhalańskie i kurpiowskie w wybranych kompozycjach polskich XX wieku
 • Tradycja gromadzenia materiałów folklorystycznych na Śląsku. Historia zbieractwa pieśni ludowych regionu pszczyńskiego w zarysie
 • XX-lecie Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
  w Zebrzydowicach
 • Inspiracje folklorem w twórczości Jana Gawlasa – charakterystyka wybranych utworów
 • Wybrane mazurki Fryderyka Chopina, Manuela de Falli oraz Aleksandra Scriabina jako przykład inspiracji muzyką ludową w kreowaniu arcydzieł literatury fortepianowej. Autorefleksja
 • Mazurek w polskich opracowaniach jazzowych
 • Od folkloru do folku, czyli tradycje, inspiracje i przeobrażenia na przykładzie muzyki
  ludowej Beskidu Żywieckiego
 • „Barwy Ziemi – Głosy Natury” – powrót do korzeni czy „tylko” inspiracja?

 

Pozycję można nabyć w Wydawnictwie UŚ

Kultura ludowa zrodlem dzialan artystycznych, badawczych i naukowych.pdf