11 Paź 2016

Jan Sztwiertnia Legenda, Valse capriccio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę

„Twórczość kameralna Jana Sztwiertni (1911–1940), z której do rąk wszystkich zainteresowanych trafiają dzisiaj dwa pierwsze utwory na trio fortepianowe, jawi się jako zjawisko niezwykle zróżnicowane i bogate. W treści kompozycje te nawiązują do trendów uniwersalnych europejskich i światowych.

 

Legenda na fortepian skrzypce i wiolonczelę, to niezwykle romantyczny utwór. Objawia się to w detalach warsztatowych: dojrzałej harmonice utrzymanej w systemie tonalnym, rozbudowanej rapsodyczności formy, spontaniczności, fragmentaryczności, intensywnie zmiennej narracji i emfazie emocjonalnej linii melodycznej utworu.

Kolejnym z prezentowanych w tej publikacji utworów jest Valse capriccio. Urocza miniatura instrumentalna przeznaczona na trio fortepianowe z dużym wyczuciem gatunku nawiązuje do muzyki salonowej. Piękna pełna elegancji melodyka, lekkość i wirtuozeria, czynią ten utwór niezwykle wdzięcznym dla wykonawców a interesującym dla słuchaczy.”

[Ze wstępu Urszuli Mizi]

 

Redaktor serii Muzyka:
Krystyna Turek

Recenzent:
Krzysztof Sperski

Opracowanie partii fortepianu:
Agata Adamczyk

Opracowanie partii skrzypiec:
Marcin Hałat

Opracowanie partii wiolonczeli:
Urszula Mizia

Redakcja i edycja tekstu nutowego:
Piotr Cirbus

Projekt i opracowanie graficzne, DTP:
Hanna Gawlas

Wydawca i druk:
Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT S.C.

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

©2016 Copyright by Uniwersytet Śląski. ISMN: 979-0-9013382-4-1