Nauka i muzyka

Wykłady otwarte
WYKŁADY OTWARTE I WARSZTATY
CANTUS GREGORIANUS spotkania z chorałem gregoriańskim
wykłady otwarte i warsztaty poprowadzą eksperci w tej dziedzinie: ks. dr Mariusz Białkowski, semiolog, gregorianista z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej, prezes Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre) oraz s. mgr Benigna Tkocz wykładowca śpiewu gregoriańskiego w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim w Katowicach, członek Sekcji Polskiej AISCGre.
Wtorek i środa 23-24 października 2018
[PC]


WYKŁAD OTWARTY
"Claude Debussy - w setną rocznicę śmierci"
Wykład otwarty Prof. Françoise Thinat z Ecole Normale de Musique de Paris, prezes Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Orleanie (Concours international de piano d'Orléans).
9 maja 2018
[PC]


WYKŁAD OTWARTY
Claude Debussy - w setną rocznicę śmierci
Prof. Françoise Thinat z Ecole Normale de Musique de Paris, prezes Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Orleanie (Concours international de piano d'Orléans).
9 maja 2018

[PC]


WYKŁAD OTWARTY
Mohammad Rasouli
Muzyka perska – prezentacja instrumentów tradycyjnych


26 kwietnia 2017

[PC]

WYKŁAD OTWARTY
prof. JANA JAZOWNIKA
z Akademi Muzycznej w Krakowie i Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

pt. Tajemnice sztuki dyrygenckiej

24 kwietnia 2013

[PC]
SPOTKANIE AUTORSKIE
z ANDRZEJEM WÓJCIKIEM
oraz promocja książki

CZEŚĆ PIEŚNI!

Z DZIEJÓW ŚLĄSKIEGO ŻYCIA MUZYCZNEGO I ŚPIEWACZEGO
SZKICE I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
część II
1939-1989Powitanie gości i uczestników oraz prowadzenie:
dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski

Komentarz merytoryczny:
prof. zw. dr hab. Krystyna Turek

W spotkaniu czynnie uczestniczyła współpracowniczka amerykańskiej prasy polonijnej red. Stanisława Warmbrand, a fragmenty książki czytała wieloletnia spikerka i dziennikarka Radia Katowice Barbara Czaykowska.

17 kwietnia 2013

[PC]WYKŁAD OTWARTY
PROF. UŚ MARII WARCHOŁ-SOBIESIAK

p.t.: Ignacy Jan Paderewski - postać nie w pełni doceniana

Utwory fortepianowe
I. J. Paderewskiego - Menuet op. 14 nr 1, Krakowiak fantastyczny op. 14 nr 6,
Legenda op. 16 nr 1,
F. Liszta - Marzenia miłosne, nr 3 A-dur, Ballada nr 2 h-moll,
F. Chopina - Ballada F-dur op. 38

w wykonaniu

prof. Marii Warchoł-Sobiesiak
Anny Lipiak z klasy mgra Grzegorza Niemczuka
Aleksandra Teligi z klasy prof. UŚ Marii Warchoł-Sobiesiak

16 listopada 2011


[PC]SPOTKANIE AUTORSKIE
z ANDRZEJEM WÓJCIKIEM
oraz promocja książki CZEŚĆ PIEŚNI

Uczestnikiem spotkania zorganizowanego w ramach obchodów stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych był m.in. Roman Warzecha – prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Powitanie gości i uczestników oraz prowadzenie: dr hab. Bogumiła Mika
Komentarz merytoryczny: prof. zw. dr hab. Krystyna Turek

19 stycznia 2011


[PC]WYKŁAD OTWARTY
PROF. JERZEGO SALWAROWSKIEGO

Temat wykładu:
TECHNIKA DYRYGENCKA W ASPEKCIE RÓŻNIC STYLISTYCZNYCH

Akompaniament:
DOROTA WYCIŚLIK I ADAM EIBIN

Bezpośrednio po wykładzie:
Dyrygenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki oraz Instytut Sztuki
zapraszają na wernisaż plakatów muzycznych
LIDII NIEMCZYK

18 listopada 2010

[PC]WYKŁAD OTWARTY
(połączony z prezentacją multimedialną)
Prof. DANA LÖNNQVISTA

Temat wykładu:
HISTORIA FIŃSKIEJ MUZYKI CHÓRALNEJ

Bezpośrednio po wykładzie nastąpi wyjazd studentów – organistów do Ustronia
- Zawodzia, gdzie o godz. 13.30, w kościele pw. św. Brata Alberta, odbędą się
zajęcia - warsztaty prowadzone przez prof. Dana LÖNNQUISTA.

20 maja 2009 r. o godz. 12.00 w sali 107 D
[PC]WYKŁAD OTWARTY
Prof. ELŻBIETY WTORKOWSKIEJ

Temat wykładu:
Podstawowe elementy techniki wokalnej
w metodzie psycho-emocjonalnej nauczania emisji głosu


Niedziela 22.03.2009 godz. 10.00 sala kameralna
[PC]WYKŁAD OTWARTY
MARJO SUOMINEN
z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Helsińskiego.

Temat wykładu:
Dwie inscenizacje opery Jerzego Fryderyka Händla Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar in Egypt): „polityczna świadomość” – wersja sceniczna Petera Sellarsa oraz „tradycyjna interpretacja” - zrealizowana przez The English National Opera Company.
Two different approaches on performing Händel´s opera Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar in Egypt): A “politically aware” scenic direction by Peter Sellars and a “traditional interpretation” by The ENO (The English National Opera Company)

Wtorek 27 maja 2008r. godz. 14.00, sala 107 budynek D


Short CV, Marjo Suominen:
Current position: Doctoral student, (scholarship) researcher, University of Helsinki, Department of Musicology.
Main research discipline: Composer – performer relationship in Händel´s Giulio Cesare as placed within the basic communication model, authenticity discussions in musical performance from the view of aesthetics / philosophy of arts Main research areas: Theory of affects as seen from the performance of music, Performance practices of 18th century opera.
Relevant qualifications: Master of Arts in musicology (Univ. of Helsinki).
Conference talks (given in English): “Composer – Performer relationship in Händel´s Opera Giulio Cesare in Egitto as seen from the view of singers; some ontological aspects”, the 11th National Symposium of Music Researchers, at the University of Oulu, Department of Educational sciences and Teacher Education, Division of Music education March 29th 2007, ”Composer - performer relationship in Händel´s opera Giulio Cesare in Egitto; some ontological aspects”, Philosophies of Performance, 12th International Doctoral and Postdoctoral Seminar in Musical Semiotics, Department of Musicology, University of Helsinki and at the 13th International Biennial Conference on Baroque Music, University of Leeds, School of Music, West Yorkshire, England, July 5th 2008.
Publications: Articles (published in Finnish):
On Gesamtkunstwerk, from the Arising of the Bloom of Tragedy and It´s Disillusion, Finnish Wagner Society´s Journal number 21, Spring 2003, Instrumental Museum in Poznań – A Survey of Musical Instrument´s Phases and of Polish Music Archaeology, Muinaistutkija, Journal of the Finnish Archaeological Society 4/2007; Handel Conference in Halle 2007, Musetti bulletin of Finnish Musicological Society.
Contact: marjo.suominen@helsinki.fi

[PC]