Kursy muzyczne

Dawny taniec w Cieszynie. Kwiecień i maj 2008
W kwietniu i maju 2008 roku Instytut Muzyki gości dra Michaela Malkiewicza, nieocenionego specjalistę w zakresie historii i metodologii tańca. Prowadzony przez austriackiego uczonego kurs, obejmuje nie tylko zagadnienia teoretyczne i historyczne, ale również praktyczną naukę dawnych tańców. Wykłady są prowadzone w języku polskim.
Dr Malkiewicz studiował grę na skrzypcach w słynnym Mozarteum oraz muzykologię, teologię i slawistykę na Paris-Lodron-Universität w Salzburgu. Związany do dzisiaj z tą uczelnią, prowadził wieloletnie badania nad tańcem dworskim XVI w., związkami muzyki i choreografii w twórczości baletowej od XVI do XX w., zajmował się także rolą kastratów w historii muzyki i ich wpływem na kształtowanie repertuaru muzyki wokalnej. Wielokrotnie wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Freie Universität w Berlinie, a także na innych uczelniach w Austrii, Niemczech, Polsce, Słowenii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.Koło Artystyczno-Naukowe ICTUS

Podsumowanie wyjazdu SALZBURG 2008

fotoreportaż


HISTORIA TAŃCA

Ramowy program kursu prowadzonego przez dra Michaela Malkiewicza z Paris-Lodron-Universität w Salzburgu


I Taniec w grupie i w parze
Środa, 2 kwietnia 2008
12.00 - 14.15 – Budynek G, Sala baletowa
Blok A: Taniec towarzyski w grupie (Kontredans) i w parze (Menuet)

Czwartek, 3 kwietnia 2008
8.00 - 10.15 – Budynek D, sala 107
Blok B: Taniec i balet w utworach W. A. Mozarta i reforma baletowa w XVIII wieku (corps de ballet, pas de deux)

II Taniec do muzyki parzystej i nieparzystej
Środa, 9 kwietnia 2008
12.00 - 14.15 – Budynek G, Sala baletowa
Blok A: Pawana i Galiarda

17.00 - 19.30 – Budynek D, s. 107
Blok B: Taniec w utworach Claudio Monteverdiego w epoce od Fabritio Caroso i Cesare Negri

III Zależność i niezależność tańca od muzyki
Środa, 23 kwietnia 2008
12.00 - 14.15 – Budynek G, Sala baletowa
Blok A: Bassadanza

Czwartek, 24 kwietnia 2008
8.00 - 10.15 – Budynek D, sala 107
Blok B: Aktualność teorii tańca XV wieku w tańcu współczesnym – m.in. J. Cage, M. Cunningham, La La La Human Steps, J. Kilián

IV Taniec w filmie
Środa, 7 maja 2008
12.00 - 14.15 – Budynek G, Sala baletowa
Blok A: Znaczenie stepowania (F. Astaire)

15.30 - 18.00 – Budynek D, sala 3
Blok B: Tańce historyczne w filmie, taniec w filmie, taniec jako film

V Entrée: kiedy zaczyna się taniec
Środa, 14 maja 2008
12.00 - 14.15 – Budynek G, Sala baletowa
Blok A: „Taniec” lub „zwykły ruch”

17.00 - 19.30 – Budynek D, sala 107
Blok B: Streszczenie i dyskusja. Uzyskanie wpisu.

VI Wyjazd studyjny do Salzburga – 29.05 - 01.06

W programie:
   • Zwiedzanie zamku Leopoldskron
   • Zwiedzanie Salzburga – m.in. Dom Mozarta, Mozartsmuseum, Mozarteum
   • Biblioteki klasztorne
   • Wizyta w operze
   • Udział w koncercie
   • Śpiewanie z katedralnym chórem podczas niedzielnej mszy