Fotoreportaże


Piąta
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Muzyka religijna
– między epokami i kulturami



20 - 21 listopada 2007
foto: Piotr Cirbus ©