Nauka i muzyka » Nowe płyty CD

Paweł Łukaszewski
Beatus vir
dyr. Aleksandra Zeman
Musica Sacra 9

Chór Filharmonii Częstochowskiej
COLLEGIUM CANTORUM
pod dyrekcją
Aleksandry Zeman
Nagranie zrealizowano
w Filharmonii Częstochowskiej
(07-08. 09. 2016, 09. 03. 2018)

Recorded in the Częstochowa
Philharmonic Hall
(7-8 September 2016, 9 March 2018)

Sfinansowano ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Co-financed with funds from
the Ministry of Science and Higher Education