Fotoreportaże

THERE'LL BE SINGING
Chór Kameralny "A piacere"


Koncert Chóru Kameralnego
"A piacere"
pod dyrekcją Danuty Zoń-Ciuk


w ramach IV Przeglądu Twórczości Studenckiej
A Rt+Cieszyn, Cafe Muzeum, 13 czerwca 2018


foto: Stanisław Konopka OX.PL ©