Fotoreportaże

Koncert pedagogów
Zakładu muzyki rozrywkowejSala koncertowa
Kulturního a spoleèenského stűediska
„Stűelnice”
Èeskę Tì±ínWojciech Golec
akordeon,

Bartosz Ja¶kowski
¶piew, instrumenty klawiszowe,

Jacek Płosa
gitara akustyczna,

Tomasz Spaliński
gitara akustyczna, gitara elektryczna,

Marcin Żupański
saksofony6 czerwca 2018

foto: Hubert Mi¶ka ©