Nasz Instytut

Informacje o kierunku studiów
Muzyka w multimediachFormy studiów, poziomy kształcenia i profile
   • stacjonarne pierwszego stopnia - profil praktyczny
Specjalności
   • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
   • Dźwięk w grach
Charakterystyka kierunku

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne związane z tworzeniem warstwy dźwiękowej w multimediach. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

Perspektywy zawodowe

 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne),
 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji warstwy dźwiękowej w grach komputerowych,
 • zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, realizacja nagrań, produkcja muzyczna).