Fotoreportaże

Koncert
Chóru Kameralnego
„A piacere”
pt. „Tongues and songs"Koncert odbył się w piątek 9 marca 2018 w sali
konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
w ramach Międzynarodowej Konferencji
naukowo-dydaktycznej
pt. „Materiały i media we współczesnej
dydaktyce języków obcych".

Wykonawcy:
Chór Kameralny ,,A piacere"
pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk
z akompaniamentem dra Karola Pyki
i solistkami:
Martyną Prochowską,
Adrianną Wójcikowską
i Anetą Witosz.