Fotoreportaże

Muzyka i ruch
w edukacji dziecka


warsztaty w ramach
programu Erasmus+W październiku 2017 studenci specjalności
Rytmika w edukacji dziecka
oraz Terapia muzyczna
w działaniach pedagogicznych

brali udział w warsztatach na temat:
„Muzyka i ruch w edukacji dziecka.
Uczynić muzykę widzialną – Carl Orff
i jego podejście do edukacji muzycznej”.

Warsztaty poprowadził Werner Rohrer
z Katolickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Graz (Austria) w ramach programu
Erasmus plus.
foto: Ewa Bogdanowicz ©