Fotoreportaże

Koncert w RużomberkuKoncert studentów Instytutu
w Uniwersytecie Katolickim
w Rużomberku (Slowacja)


Chór Kameralny ,,A piacere"
pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk,
Orkiestra smyczkowa
pod dyrekcją dr Joanny Nowickiej,
Aneta Witosz – sopran,
Nina Polczyk – flet,
Wioleta Krusberska – fortepian.


13 grudnia 2017

foto: Jerzy Pustelnik ©Na stronie Wydziału Artystycznego