Nauka i muzyka

FolkU¦
Międzywydziałowy Zespół Folkowy


          Międzywydziałowy Zespół Folkowy FolkU¦ powstał w 2009 roku z  inicjatywy dr Katarzyny Marcol, studentki Elżbiety Mikociak i grupy studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, a w roku 2011 zyskał status Koła Naukowego. W trakcie pierwszego roku działalno¶ci kierowniczk± zespołu była Elżbieta Mikociak, w 2010 roku funkcję tę pełniła studentka etnologii Anna Bachniak i kolejno: w 2012 - Agnieszka Tuszyńska i Sara Szczotka, w 2013 - Urszula Kurowska, w 2014 - Patrycja Figura. Kierownikiem muzycznym oraz autorem aranżacji był w tym czasie absolwent Instytutu Muzyki – mgr Maciej Musiał.
Od 2015 roku opiekę merytoryczn± i organizacyjn± objęła dr hab. Magdalena Szyndler - etnomuzykolog z Instytutu Muzyki (Wydział Artystyczny), za¶ funkcję przewodnicz±cej Koła pełni obecnie studentka Julia Pawlik (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).
W skład zespołu wchodz± studenci cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu ¦l±skiego. Repertuar grupy to zarówno muzyka in crudo (Karpaty, Bałkany, Beskidy, ze szczególnym uwzględnieniem ¦l±ska Cieszyńskiego), jak i artystyczne przekształcenia oraz aranżacje w ramach szeroko rozumianej muzyki folkowej.
Obecny skład zespołu:
   • Julia Pawlik - skrzypce, ¶piew
   • Edyta B±k – ¶piew
   • Agnieszka Sikora – ¶piew
   • Dominika Sobel – skrzypce
   • Ewa Nowak – skrzypce
   • Radek ¦miłowski – skrzypce
   • Wojciech Baraniok – akordeon
   • Dominika Wrzeszcz – altówka
   • Emil Kiełbasa – perkusjaOsoby zaangażowane w powstanie "KolędUSi" 2017:
   • Martyna Prochowska – ¶piew, aranżacje
   • Piotr Garczyk – tr±bka
   • Paweł Borkowski – tr±bka
   • Aleksandra Mędrala – saksofon
   • Michał Guzdek – gitara elektryczna
   • Jakub Bejda – gitara basowa
   • Adrianna Wójcikowska – wokal
   • Krzysztof Kaczor – wokal
   • Beniamin Ćwiklak - klawiszeAktywno¶ć Zespołu od roku 2015 (wybrane występy):
   • 2015-2016 – koncerty kolędowe w ramach Wigilii WA i WeiNoE, a także dla ¶rodowiska lokalnego – Cieszyn os. Pogórze, Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji;
   • 2016 - koncert w ramach Konferencji Rektorów;
   • 2016 - Chodzenie Mikołajów – odtworzenie dawnego zwyczaju z Beskidu ¦l±skiego;
   • 2016 - udział w ¦l±skim Festiwalu Nauki – koncert;
   • 2015-2016 - w ramach Wigilijki dla studentów - koncert;
   • 2016 - udział w koncercie zaduszkowym po¶więconym pamięci zmarłych pracowników Instytutu Muzyki;
   • 2017 - udział w Dniu Otwartym Wydziału Artystycznego – koncert;


W 2016 roku Telewizja Uniwersytetu ¦l±skiego zarejestrowała krótki reportaż o zespole, natomiast w roku 2017 grupa wzięła udział w nagraniu albumu płytowego wydanego z okazji 50-lecia U¦.

  KuĽniczka (lud.) - FolkU¦ pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Szyndler

  Hajduk (lud.) - FolkU¦ pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Szyndler