Fotoreportaże

Koncerty dyplomowe
Zespołów wokalnych III/3 2017Opieka artystyczna:
dr Aleksandra Zeman

13 czerwca 2017foto: Jerzy Pustelnik ©