Fotoreportaże

V Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych
Gminy Krzyżanowice
Przesłuchania konkursowe
miały miejsce 4 czerwca 2017 roku
w Domu Kultury K3 w Bohuminie (Czechy),
natomiast po południu odbył się
koncert plenerowy w Tworkowie.Wystąpiły wszystkie biorącyce udział w konkursie orkiesty:
Blach-Kapela z Jasienicy,
Sunny Band z Łazisk,
Dechovy orchestr Hradec nad Moravici,
Orkiestra Dęta Echo Podhala z Limanowej,
Orkiestra Dęta Mechnica-Kamionka,
Reprezentacyjna Orkiestra Gminy Gdów
oraz Cieszyńska Orkiestra Dęta
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Cieszyńska Orkiestra Dęta UŚ w Katowicach,
której muzykami są studenci Instytutu Muzyki
Wydziału Artystycznego w Cieszynie,
zajęła I miejsce,
natomiast jej dyrygent, dr Karol Pyka
otrzymał dyplom dla najlepszego dyrygenta.