Fotoreportaże

Koncert
w ramach Konferencji Dziekanów
Wydziałów Artystycznych
i Artystyczno-Pedagogicznych
podległych MNiSW08 maja 2017

foto: Hubert Miśka ©https://www.us.edu.pl/konferencja