Na konkursie w Rużomberoku (2017)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego (2016)

Szkoła Artystyczna (Czeski Cieszyn)

Nauka i muzyka

Koło Artystyczne
Chór Kameralny "A piacere"

           Chór Kameralny A piacere powstał z inicjatywy studentów i wykładowcy Instytutu Muzyki w Cieszynie dr Danuty Zoń-Ciuk w listopadzie 2009 roku.
Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny: od muzyki dawnej do współczesnej, rozrywkowej i opracowań ludowych. Kameraliści wykonują utwory a cappella i formy z towarzyszeniem instrumentalnym. Są regularnie zapraszani do udziału w warsztatach artystycznych w ramach Międzynarodowego Konkursu "Gaude Cantem" w Bielsku Białej, gdzie mają okazję uczenia się od najlepszych dyrygentów w Polsce interpretacji utworów i emisji zbiorowej. Biorą czynny udział w życiu muzycznym Uczelni, Śląska Cieszyńskiego, Polski. Dają koncerty i są uczestnikami festiwali i konkursów chóralnych w kraju i zagranicą. Ostatnim ich sukcesem jest zdobycie w kwietniu 2017 roku II nagrody na słowackim konkursie w Rużomberku.

Zespół nagrał płytę pt. Chwalmy Pana swego, której fragmenty odtwarzano trzykrotnie w audycji Res Musica w Katowickim Radio. Dokonał także prawykonania utworu znanego kompozytora, (pierwszego dyrektora Instytutu Muzyki w Cieszynie) Ryszarda Gabrysia pt. Tren dla Jana Sztwiertni z udziałem ludowego artysty Józefa Brody grającego na instrumentach beskidzkich.
Utwór ten znajduje się na krążku pt. Z Beskidów śpiewanie.
Koncert Chóru Kameralnego "A piacere" pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk
w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Slowacja)

"Tongues and songs"
Koncert w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

"Muzyczny powiew wiosny"
Koncert muzyki wokalnej i instrumentalnej w Hradec Kralowe w Republice Czeskiej"THERE'LL BE SINGING"
Koncert w ramach IV Przeglądu Twórczości Studenckiej A Rt+Koncert prawykonań kompozycji Ryszarda Gabrysia
w 75. rocznicę urodzin