Na konkursie w Rużomberoku (2017)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego (2016)

Szkoła Artystyczna (Czeski Cieszyn)

Nauka i muzyka

Koło Artystyczne
Chór Kameralny "A piacere"

           Chór Kameralny A piacere powstał z inicjatywy studentów i wykładowcy Instytutu Muzyki w Cieszynie dr Danuty Zoń-Ciuk w listopadzie 2009 roku. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny: od muzyki dawnej do współczesnej, rozrywkowej i opracowań ludowych. Kameraliści wykonują utwory a cappella i formy z towarzyszeniem instrumentalnym. Są regularnie zapraszani do udziału w warsztatach artystycznych w ramach Międzynarodowego Konkursu ,"Gaude Cantem" w Bielsku Białej, gdzie mają okazję uczenia się od najlepszych dyrygentów w Polsce interpretacji utworów i emisji zbiorowej. Biorą czynny udział w życiu muzycznym Uczelni, Śląska Cieszyńskiego, Polski. Dają koncerty i są uczestnikami festiwali i konkursów chóralnych w kraju i zagranicą. Ostatnim ich sukcesem jest zdobycie w kwietniu 2017 roku II nagrody na słowackim konkursie w Rużomberoku.

Zespół nagrał płytę pt. Chwalmy Pana swego, której fragmenty odtwarzano trzykrotnie w audycji Res Musica w Katowickim Radio. Dokonał także prawykonania utworu znanego kompozytora, (pierwszego dyrektora Instytutu Muzyki w Cieszynie) Ryszarda Gabrysia pt. Tren dla Jana Sztwiertni z udziałem ludowego artysty Józefa Brody grającego na instrumentach beskidzkich. Utwór ten znajduje się na krążku pt. Z Beskidów śpiewanie.

Koncert Chóru Kameralnego ,,A piacere" pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk
w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberoku (Slowacja)