Fotoreportaże

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
nt. Muzyka na Śląsku CieszyńskimUczestników i Gości konferencji powitała
Z-ca Dyrektora IM ds. Naukowo-Badawczych
dr Magdalena Szyndler


Otwarcie obrad ogłosiła
Prodziekan WA ds. Promocji i Działań Artystycznych
dr Małgorzata Mendel


Wykład inauguracyjny wygłosił
prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
z Uniwersytetu Wrocławskiego

20-21 kwietnia 2017
foto: Piotr Cirbus©
foto: Hubert Miśka©