Studia

ERASMUS | Studia i praktyki za granicą 2017/18
Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach programu Erasmus+ można realizować:
   - część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
   - praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować
pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.


Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:
   1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji: http://wart.us.edu.pl/program-erasmus;
   2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki);
   3. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line:
      •  wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp
      •  wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms
   4. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków na Wydziale Artystycznym
to 15 kwietnia 2017 r.


W razie wątpliwości należy skontaktować się z wydziałowym koordynatorem
ds. programu Erasmus+ joanna.nowicka@us.edu.pl

W ramach programu Erasmus można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.
Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.
Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie
www.erasmus.us.edu.pl.