Fotoreportaże

III Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
KREACJE WYKONAWCZE
WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
KULTURY


w ramach
II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
im. Profesora Józefa ¦widra.

Sala im. J. Sztwiertni w Instytucie Muzyki w Cieszynie.
Wydział Artystyczny Uniwersytetu ¦l±skiego.
¦roda, 7 grudnia 2016
Program Konferencji:

Dr hab. Bogumiła Mika,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
Józefa ¦widra zwi±zki z festiwalem
"¦l±skie Dni Muzyki Współczesnej".Doctor of Arts, Prof. Ēvalds Daugulis,
Daugavpils University | Łotwa,
Harmony studies for choir conductors in Latvia.


Dr hab. Waldemar Sutryk,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
Prozodia jako istotny element
kształtowania ekspresji dzieła.Dr hab. Joanna Glenc,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
¦piew chóralny - przyjemno¶ć czy obowi±zek?
Oblicze ¶piewactwa zespołowego w szkolnictwie
ogólnokształc±cym.Dr Karol Pyka,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
Wykorzystanie instrumentów ceramicznych
w kompozycji "Pie¶ń o stworzeniu."Mgr Małgorzata Gembala,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
Inspiracje i przekształcenia muzyki ludowej
Beskidu Żywieckiego na podstawie twórczo¶ci
wybranych zespołów.Dr Aleksandra Zeman,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
"Tajna misja Bombika" - realizacja słuchowiska
słowno-muzycznego, jako forma interdyscyplinarnego
kształcenia studentów Edukacji artystycznej
w zakresie sztuki muzycznej.Mgr Izabela Kopeć,
"ARTMUSIC", Warszawa | Polska,
Ludomir Michał Rogowski - "Enigma".


Dr Zenon Mojżysz,
Uniwersytet ¦l±ski | Polska,
Edycja czy aranżacja - od rękopisu do wykonania.


Mgr Andrzej ¦nioszek,
Uniwersytet ¦l±ski, Fundacja J. ¦widra | Polska,
Józef ¦wider o sobie.


Prof. Igor Cyklinskij,
Akademia Muzyczna Kijów | Ukraina,
Ruch chóralny na Ukrainie.
Prowadzenie obrad:

dr hab. prof. U¦ Hubert Mi¶ka,
dr hab. Małgorzata Kaniowska,
prof. Michał Korzistka,
dr hab. Bogumiła Mika,
dr hab. Jadwiga Uchyła - Zroski,
dr Magdalena Szyndler,
dr hab. prof. U¦ Izabella Zielecka-Panek,
dr hab. Urszula Mizia,
dr Agnieszka Kopińska.