Nauka i muzyka

Konferencje naukowe (archiwum 2005-2010)
Konferencja naukowa
W HOŁDZIE WIELKIM KOMPOZYTOROM

20 i 21 stycznia 2010
[PC]
Wykładowcy Instytutu Muzyki
na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Kultura muzyczna na Śląsku”


Katowice, 21-22 października 2009

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Biblioteka Główna
Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej

Nic o nas bez nas
Od początku istnienia Wydziału Artystycznego katowickiej uczelni, jednym z głównych obszarów naukowej aktywności wykładających tam uczonych była kultura muzyczna na Śląsku. Jej rozmaite przejawy, ludowe i artystyczne, w stuleciach minionych i obecnie, stanowią do dziś przedmiot historycznej, teoretycznej i socjologicznej refleksji. Nic więc dziwnego, że na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kultura muzyczna na Śląsku”, zorganizowanej 21 i 22 października przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, licznie stawili się badacze z cieszyńskiego Instytutu Muzyki.
Dr Bogumiła Mika przedstawiła referat nt. inspiracji maryjnych w twórczości Józefa Świdra, jednego z najbardziej płodnych i zasłużonych dla muzyki śląskiej twórców. Tematem wystąpienia prof. UŚ Marii Warchoł-Sobiesiak była działalność braci Karola i Antoniego Szafranków, muzyków, pedagogów i wybitnych organizatorów życia muzycznego na ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Mgr Daniel Cichy skupił się na kompozycjach chóralnych Witolda Szalonka, zarówno przeznaczonych dla zespołów amatorskich, jak i śpiewaków profesjonalnych. Dr Zenon Mojżysz z kolei zaprezentował rezultaty badań nad protestancką kulturą muzyczną Cieszyna w XVII wieku, zaś prof. dr hab. Krystyna Turek skoncentrowała się na tematach, wartościach i przesłaniu śląskich pieśni ludowych. Z głównymi wątkami zaolziańskiego folkloru pieśniowego zapoznała słuchaczy dr Magdalena Szyndler, a dr Irena Burczyk zajęła się pieśniami o świętym Walentym, kultywowanymi w parafii rzymsko-katolickiej w Bieruniu Starym. W panelach dotyczących dawnej i współczesnej kultury muzycznej regionu, twórczości religijnej i świeckiej, o rysie folklorystycznym i kompozytorsko autonomicznym wzięli ponadto udział naukowcy z ośrodków opolskiego, olsztyńskiego, poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego i wrocławskiego. Obrady dopełnił koncert w znakomitej akustycznie, jeszcze pachnącej świeżością sali koncertowej katowickiej Akademii Muzycznej, na którym zabrzmiała muzyka Karla Dittersa von Dittersdorfa, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Stanisława Bromboszcza.

Daniel Cichy
SESJA NAUKOWA
POŚWIĘCONA TWÓRCZOŚCI OLIVIERA MESSIAENA

Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN

9 grudnia 2008

Referaty:
dr Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski - Cieszyn
„Olivier Messiaen - teolog, ornitolog, miłośnik teatru.
Kompozytor i sfery jego inspiracji.”
prof. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna – Katowice
„Muzyka organowa Oliviera Messiaena jako świadectwo wiary”
Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska, Akademia Muzyczna - Katowice
„Twórczość wokalna Oliviera Messiaena w aspekcie wykonawczym”
ad. II st. Wiesław Cienciała, Uniwersytet Śląski - Cieszyn
„Messiaen - Kompozytor poszukujący i inspirujący”
[PC]
Ogólnopolska konferencja naukowa
MUZYKA RELIGIJNA - MIĘDZY EPOKAMI I KULTURAMI
Konferencja odbyła się w dniach 20 - 21 listopada 2007 roku w siedzibie Instytutu
Organizacja naukowa:
prof. dr hab. Krystyna Turek i dr Bogumiła Mika.
Konferencję uroczyście rozpoczęła Pani Dziekan
prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła - Zroski.
Reprezentowane były ośrodki naukowe Krakowa (najliczniej), Poznania, Opola, Gdańska, Warszawy i oczywiście nasz Instytut Muzyki.
[PC]
100 ROCZNICA URODZIN JERZEGO DROZDA
pedagoga, artysty, zbieracza pieśni ludowych,
wieloletniego dyrektora Szkoły Muzycznej w Cieszynie

Seminarium naukowe - Życie i działalność Jerzego Drozda
16.05.2007
Referaty:
prof.dr hab.Krystyna Turek
dr Małgorzata Miśka
ad. Hubert Miśka
mgr Krzysztof Durlow
mgr Barbara Drozd
Prowadzenie: dr Bogumiła Mika

Koncert - Jerzy Drozd in memoriam
środa 16.05.2007 sala koncertowa PSM w Cieszynie godzina 17.00
śpiew:
Irena Duc, Kornelia Kasprzak, Jadwiga Papiernik, Estera Sztwiertnia,
Franciszek Gajdzica, Jerzy Kwiczała, Marian Kwiczała,
Hubert Miśka, Jerzy Poloczek, Władysław Żydlik
fortepian:
Barbara Drozd, Janusz Polański
skrzypce:
Anna Stanieczek, Krzysztof Durlow
Chór GTE i LOTE
Jean - Claude Hauptmann - dyrygent
Grażyna Durlow - słowo

[PC]
Wartości a realizacja i odbiór dzieła muzycznego
Wydarzeniem muzyczno-naukowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach okazała się być międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana dn. 25-26 października 2006 roku przez Katedrę Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie.
[PC]
MUZYKA RELIGIJNA - MIĘDZY EPOKAMI I KULTURAMI
Już po raz czwarty prof. dr hab. Krystyna Turek oraz dr Bogumiła Mika zaprosiły na obrady do Cieszyna muzykologów, teoretyków muzyki oraz osoby duchowne naukowo zajmujące się repertuarem religijnym. Środowiska uniwersyteckie reprezentowali uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Sztuk Polskiej Akademii Nauk – badacze z Poznania i Warszawy, a w gronie prelegentów związanych z akademiami muzycznymi znaleźli się naukowcy z Gdańska i Krakowa. Konferencja odbyła się 22 i 23 listopada 2005.
[PC]