Fotoreportaże

Cieszyńska Noc MuzeówKoncerty z udziałem pracowników
i studentów Instytutu Muzyki:„Rozrywka na blachę”

Jazz w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki
Przygotowanie i współudział:
mgr Stanisław Trembla

„Spotkanie z folklorem”

w wykonaniu Międzywydziałowego
Zespołu Folkowego "FolkUś"
Przygotowanie i współudział:
dr Magdalena Szyndler

„Od gospel do jazzu”

Chór kameralny "A piacere"
Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ
Soliści:
Marlena Zając, Ewelina Stanclik
Akompaniament:
dr Karol Pyka, Tobiasz Itner
Dyrygent:
dr Danuta Zoń-Ciuk

„Spotkanie z muzyką filmową”

Cieszyńska Orkiestra Dęta
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Przygotowanie i prowadzenie:
dr Karol Pyka
Cieszyn, 20 maja 2016


foto: Edyta Diakowska-Kohut©


Cieszyńska noc muzeów na stronie WA