Nasz Instytut

DLA BIZNESU
Oferta współpracyZapraszamy do zapoznania się
z ofertą Instytutu Muzyki
Proponujemy partnerom biznesowym
współpracę w tworzeniu wspólnych
   • projektów naukowych
   • artystycznych
   • edukacyjnych

Z naszej strony oferujemy
   • wysokie kompetencje
    pracowników naukowo-dydaktycznych
   • ogromny potencjał twórczy
    kadry i studentów
który przełożyć się może na konkretne działania
   • pedagogiczne i artystyczne
   • w zakresie organizacji koncertów
   • w zakresie realizacji
    projektów artystycznych

Zaproszenie do współpracy kierujemy
   • do dyrekcji szkół
    powszechnych i muzycznych
   • do instytucji
    upowszechniających kulturę
   • do ośrodków
    rehabilitacyjnych i integracyjnych
   • do instytucji biznesowych
   • do jednostek
    samorządowych i kościelnych
   • do prasy radia i telewizji


CENTRUM DS. BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ


Dla biznesu / Oferty / Oferty jednostek /
Oferta współpracy Instytutu Muzyki w Cieszynie