Fotoreportaże

By pozostali w pamięci...
Uroczystości
w KL Mauthausen-Gusen
w 75. rocznicę śmierci
kompozytora Jana SztwiertniW dniach 18-20.09.2015 grupa pracowników
Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyła
w uroczystościach upamiętniających polskich
ewangelików więzionych i zamęczonych
w KL Mauthausen-Gusen w 75. rocznicę
śmierci kompozytora Jana Sztwiertni.

foto: Maria Szlaur-Bujok i Hubert Miśka ©