Nauka i muzyka » Publikacje (archiwum)

Maria Kubica-SkarbowskaDruki zwarte


1996
1) Podstawy Improwizacji Fortepianowej, Skrypt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 518, Katowice 1996, ss. 56.


Studia i artykuły naukowe


1988
1) Kształcenie muzyczne na kierunku „Wychowanie Muzyczne” w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, [w:] Z problematyki kształcenia w zakresie wychowania muzycznego, red. H. Danel – Bobrzyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 891, Katowice 1988, s. 75 – 100.

1993
2) Czytanie nut a’vista i transponowanie, jako nieodłączna część nauki gry na fortepianie, [w:] Zagadnienia pedagogiki muzycznej, red. H. Danel – Bobrzyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1343, Katowice 1993, s. 67 – 80.

1996
3) Podstawowe ćwiczenia do improwizacji fortepianowej, [w:] Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkoły ogólnokształcącej, red. E Rogalski, nr 177, Bydgoszcz 1996, s. 177 – 182.

1997
4) Mechaniczne środki nauczania w pedagogice fortepianowej, [w:] Z teorii i praktyki wychowania muzycznego, red. H. Danel – Bobrzyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1631, Katowice 1997, s. 105 – 112.
5) Techniczno – akordowe ćwiczenia do improwizacji fortepianowej, [w:] Pedagogika fortepianowa, red. M. Kubica – Skarbowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1638, Katowice 1997, s. 51 – 56.

1998
6) Wspomnienie z perspektywy pedagoga, [w:] Zbigniew Drzewiecki we wspomnieniach uczniów i przyjaciół, red. J. Skarbowski, M. Szmyd – Dormus, J. Zathey, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998, s. 123 – 124.

2000
7) Z problemów wczesnej edukacji muzycznej dzieci w zakresie gry na fortepianie, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. G. Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls” w Krakowie, Kraków 2000, s. 121 – 126.


Prace edytorsko - redakcyjne


1997
1) Pedagogika fortepianowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1638, Katowice 1997, ss. 72.


[PC]