Fotoreportaże

Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
Kultura ludowa
źródłem działań artystycznych,
badawczych i naukowych
foto: Jerzy Pustelnik ©
foto: Piotr Cirbus © 

Dzień pierwszy

5 marca 2014

Koncert

5 marca 2014

Dzień drugi - Istebna

6 marca 2014