Nauka i muzyka » Publikacje (archiwum)

Alina KopoczekDruki zwarte


1986 28. Oskar Zawisza, Katowickie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Katowice 1986, ss.16.

1987
29. Śpiewnik Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Macierz Ziemi Cieszyńskiej Cieszyn 1987, ss. 396.

1993
3. Folklor muzyczny Beskidu Śląskiego, Materiały pomocnicze do analizy pieśni ludowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1993, ss. 114.


Studia i artykuły naukowe


1981
1. Instrumenty muzyczne w heraldyce i sfragistyce polskiej w okresie feudalizmu, [w:] Polskie instrumenty ludowe, Studia folklorystyczne, Prace Naukowe Uniwesrsytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1981, s. 58 – 82.
2. Realia życia i tradycyjnej kultury pasterskiej w świetle ludowej pieśni góralskiej, [w:] Karta Groni , 1981, s. 41 – 56.

1983
3. Tematyka zawodowa w pieśniach ludowych Beskidu Śląskiego, [w:] Biuletyn Ludoznawczy, zeszyt XIII, Czeski Cieszyn, 1983, s. 19 – 47.
4. Realia historyczne w cieszyńskiej pieśni ludowej,[w:] Biuletyn Ludoznawczy, zeszyt XIII, Czeski Cieszyn, 1983, s. 81 – 95.

1987
5. Pieśni ludowe Beskidu Śląskiego, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław, 1987, s. 319 – 354.

1989
6. Ze studiów nad tonalnością pieśni ludowych górali śląskich, [w:] Studie o Těąinsku, č. 14. red. Ph Dr. Věra Tomolová, Český Těąin, 1989, s. 71 - 82.
7. Muzyka ludowa jako czynnik przygotowania nauczycieli wychowania muzycznego do zadań dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, [w:] Z badań nad procesem kształcenia w zakresie wychowania muzycznego, red. H. Danel – Bobrzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 1989, s. 60 – 69.

1990
8. Instrumenty muzyczne w czasopiśmie "Wisła", [w:] Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Warszawa 1990, s. 51 72.

9. Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i ich znaczenie dla badań nad ludowymi instrumentami w Polsce, [w:] Karta Groni, 1993, s. 92 – 107.

1994
10. Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i ich znaczenie dla badań nad ludowymi instrumentami w Polsce, [w:] Z zagadnień polskiej kultury muzycznej, Studia folklorystyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1422, red. A. Dygacz, J. Bauman – Szulakowska, Katowice, 1994, s. 40 - 59.


Publicystyka


1989
1. Antologia pieśni ludowych miasta Katowic, „Gość Niedzielny”, 1989, nr 17, s. 4.

2003
2. Ksiądz Oskar Zawisza, „Zwrot”, 2003, nr 2, s. 3 – 8.


[PC]