Fotoreportaże

Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Sztuka w przestrzeniach
naszego czasu
foto: Jerzy Pustelnik © 

Dzień pierwszy

16 października 2013

Warsztaty

16 października 2013

Dzień drugi

17 października 2013