Nauka i muzyka » Publikacje (archiwum)

Małgorzata HussarKOMPOZYCJE:


1978
1. Melodie natrętne na orkiestrę symfoniczną
Prawyk.: Opole,1981, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, W. Michniewski – dyrygent.

1979
2. Kwartet smyczkowy.
Prawyk.: Poznań , „Poznańska Wiosna Muzyczna 1986”, Kwartet Smyczkowy im. K. Szymanowskiego.

1985 3. Trio smyczkowe.
Prawyk. : Katowice, 1986, Trio „Silesia”.

1987
4. Sonata na skrzypce solo.
Prawyk.: Katowice, 1998, K. Bąkowski.

1988.
5. Capriccio per archi e cembalo.
Prawyk.: Bielsko-Biała, 1988, Bielska Orkiestra Kameralna, T. Kocyba, dyr.
6. Kwartet puzonowy.
Prawyk.: Katowice ,1991, Kwartet Puzonowy WOSPR.

1989.
7. Sonata na 2 skrzypiec
8. Nokturn na orkiestrę smyczkową.
Prawyk.: Wrocław, „ Musica polonica nova 1992 ”, Orkiestra Kameralna „Amadeus”, A. Duczmal - dyrygent
Nagr.: kaseta „Warsaw Autumn 92/2”.

1990.
9. Sinfonietta na orkiestrę.
Wyd.: Poznań: Brevis,1993. Prawyk.: Wrocław, „Musica polonica nova 1994” , Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, D. Gazon - dyrygent
Nagr.: Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, J. Kosek - dyrygent, ZKPKE 001 CD „ VI Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”, Katowice 1995.

1993.
10. Symfonia.

1995.
11. List za ocean nr 1 na klarnet i fortepian.
Prawyk.: Victoria ( Kanada),1995, Duo Victoria.
12. Obrazki polifoniczne na 2 skrzypiec.
Wyd.: Kraków, PWM ,1999.
Prawyk.: Łódź, 1997, Festiwal DO-RE-MI 1997.

1996.
13. List za ocean nr 2 na klarnet i fortepian.
Prawyk.: Victoria (Kanada),1996, P. Kostek - klarnet; T. Tampo – fortepian.

1997.
14. Archi na orkiestrę smyczkową.
Prawyk.: Katowice, „VIII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”.1998 ,Orkiestra Kameralna „Sinfonietta”, P. Sułkowski – dyrygent.
Nagr.: Orkiestra Kameralna „Sinfonietta”, P. Sułkowski – dyrygent , Katowice 2001
ZKPKE 003 CD „VIII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”.

1998.
15. Sonatina na 4 ręce.
Prawyk.:Łódż ,1999, Festiwal DO-RE-MI 1999.

2000.
16. Concertino na obój i orkiestrę smyczkową.
Prawyk. : Katowice, 2000, K.Dawidek – obój, Śląska Orkiestra Kameralna, J. Rogala - dyrygent.

2001.
17. Sonatina na fortepian.
18. Temat z wariacjami na skrzypce i fortepian.


MUZYKA FILMOWA:
realizacja : Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.


1979
1. Ostatnia kuźnia kos Rzeczypospolitej.
Reż.: J. Petryszyn.

1983
2. Zaczarowane konie.
Reż.: Ryszard Lepióra.

1984
3. Dzień Jesieni.
Reż.: Jan Petryszyn.


STUDIA I ARTYKUłY NAUKOWE:


1978
1. Praca motywiczna w kwartetach smyczkowych Béli Bartóka, [w:] Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach , nr 24, red. Barbara Łankowska- Guzy, Katowice 1978, s.3-31.

1983
2. Jerzy Drozd – cieszyński pedagog, folklorysta i działacz społeczny, „Podbeskidzie” 1983, nr 5-6, s.76-81.

1989
3. Śpiewniki górnośląskie, a pieśni ludowe, „Rocznik Katowicki” 1989, t. XIV, s.83-90.

1994
3. Pieśni ludowe w „ Polskim śpiewniku” z oficyny Feitzingerów, [w:] Z zagadnień polskiej kultury muzycznej. Studia folklorystyczne, red. A. Dygacz, Katowice 1994, s.93-101.