Rekrutacja


NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Muzyka w multimediach | studia stacjonarne pierwszego stopnia

Specjalności:
      • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
      • Dźwięk w grach


INFORMACJE O KIERUNKACH STUDIÓW
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w multimediach

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w multimediach

WSZELKIE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW