Nauka i muzyka » Publikacje (archiwum)

Bogumiła DunikowskaKOMPOZYCJE


1994
1) Jezu ufam Tobie [do własnego tekstu]. wyd. [w:] Śpiewnik archidiecezji katowickiej, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2000, s. 601.
2) Jezu Miłosierny [do własnego tekstu]. wyd. „Orędzie miłosierdzia”, wyd. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków, 2000, nr 42, s. 27.

1995
3) Siostro Faustyno miła [do własnego tekstu]. wyd. „Orędzie miłosierdzia”, wyd. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków, 2001, nr 40, s. 27 nagr. siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, marzec 2001, Kraków, Studio „INGO”, taśma nr TJ 378.

1997
4) Ojcze Przedwieczny, wierzę. wyd. [w:] Śpiewnik archidiecezji katowickiej, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2000, s. 613 – 614.

2001
5) Do Twojej miłości [do słów L. Barana]. wyd. „Orędzie miłosierdzia”, wyd. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków, 2003, nr 45, s. 27.
6) Jezu śpiewam Tobie [do własnego tekstu]. nagr. siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, marzec 2001, Kraków, Studio „INGO”, taśma nr TJ 378.
7) Inwokacja do Świętego Mikołaja; Bo taki dobry; Nad tą ziemią; O święty Mikołaju Patronie drogi nasz; O święty Mikołaju; Dziś Cię Twój błaga lud; Panu niebios chwała; Pragniesz cudów z nieba; Święty Mikołaju drogi nasz Patronie; Tak dobrym być; Panie mój, Dziękuję Ci; O, święty Mikołaju. wyd. [w:] Pieśni do Świętego Mikołaja, Sanktuarium Świętego Mikołaja, Pierściec, 2001, s. 1, 2, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21.


PIŚMIENNICTWO


Prace edytorsko – redakcyjne


2001
1) Pieśni do Świętego Mikołaja, Sanktuarium Świętego Mikołaja, Pierściec, 2001, ss. 50.


Publicystyka


1997
1) „MUSICA SACRA - wspomnienia”, Kalendarz Miłośników Skoczowa, wyd. Towarzystwo Miłośników Skoczowa, Skoczów, 1997, s. 41 48.


[PC]