Nauka i muzyka » Publikacje (archiwum)

Ewa Bocek-OrzyszekKOMPOZYCJE


1969
1) Chorał na instrumenty dęte prawyk. Katowice, maj 1969, PWSM

1970
2) Impresje dźwiękowe w formie wariacji na trąbkę i fortepian prawyk. Katowice, kwiecień 1970, PWSM

1971
3) Concertino na tubę prawyk. Katowice, czerwiec 1971, PWSM

1972
4) Muzyka na smyczki prawyk. Katowice, czerwiec 1973, Państwowa Filharmonia Śląska P. Warzecha – dyrygent.

1973
5) Głosy na chór, instrumenty dęte i perkusję.


PIŚMIENNICTWO


Druki zwarte


1982
1) Kompozytorzy i muzykolodzy środowiska katowickiego. /Współautorzy: A. Kornecki, K. Turek/, wyd. Katowickie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Katowice 1982, ss. 28.

1990
2) Witaj Majowa Jutrzenko. Pieśni okresu Konstytucji 3-Maja /Józef Świder/, Śląska Biblioteka Muzyczna, wyd. Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Katowice 1990, ss. 36.


Studia i artykuły naukowe


1985
1) J. F. Haendel i J. S. Bach na tle epoki baroku, „Kalendarz Ewangelicki 1986”, wyd. „Zwiastun” Warszawa 1985, s. 227 – 234.

1986
2) Henryk Tondera – miłośnik śląskiej pieśni, „Kroniki Miasta Zabrza” Towarzystwo Miłośników Zabrza 1986, nr 15, s.141 – 147.

1995
3) „Lutnia” – to już ósma dekada, Kroniki Miasta Zabrza” Towarzystwo Miłośników Zabrza 1995, nr 17, s.72 - 77.

4) Problem zbójnictwa w polskiej pieśni ludowej, [w:] Kultura ludowa na pograniczu, red. D. Kadłubiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1520, Katowice 1995, s. 92 – 112.

1997
5) 85-lecie ewangelickiego chóru z Chorzowa, „Kalendarz Ewangelicki 1998”, wyd. „Augustana” Bielsko – Biała 1997, s. 84 – 88.

1998
6) Pedagog, organista i kompozytor – Paweł Pustówka, „Kalendarz Ewangelicki 1999”, wyd. „Augustana” Bielsko – Biała 1998, s. 127 - 133.

1999
7) Maria Dorda – Wspomnienie, „Kalendarz Ewangelicki 2000”, wyd. „Augustana” Bielsko – Biała 1999, s. 84 – 86
8) Jan Sztwiertnia, „Pamiętnik Ustroński”, Towarzystwo Miłośników Ustronia 2001, nr 11, s. 119 – 122.
9) 20-lecie Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustroń”, [w:] Wspomnienia ustroniaków, Towarzystwo Miłośników Ustronia 2001, s. 7 – 10.
10) Jan Gawlas – w setną rocznicę urodzin, „Kalendarz Ewangelicki 2002”, „Augustana” Bielsko – Biała 2001, s. 164 – 170.

2002
11) 100-lecie ewangelickiego chóru mieszanego „Cantate” z Chorzowa, „Kalendarz Ewangelicki 2003”, wyd. „Augustana” Bielsko – Biała 2001, s. 152 – 159.
12) Polish outlaw folklore [D. Simonides, T. Smolińska], [w:] Heroes or Bandits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, red. Viera Gaspankova. European Folklore Institute, Budapest 2002, s. 109 – 122.


Publicystyka


1996
1) Henryk Tondera – w dziesiątą rocznicę śmierci, „Śpiewak Śląski” 1996, nr 5, s. 24 – 25.

1998
2) Archiwum muzyczne Stanisława Wallisa w Muzeum w Chorzowie, „Śpiewak Śląski” 1998, nr 5, s. 18 – 19.

1999
3) 80 lat śpiewania chóru „Lutnia”, „Śpiewak Śląski” 1999, nr 6, s. 16 – 17.

2001
4) Koncert utworów psalmodycznych, „Śpiewak Śląski” 2001, nr 5, s.8 – 9.

2002
5) Ryszard Gabryś – w rocznicę urodzin, „Śpiewak Śląski” 2002, nr 3, s. 15 – 16.[PC]