Fotoreportaże


Międzynarodowa
konferencja naukowa

Wartości a realizacja i odbiór
dzieła muzycznego25 - 26 października 2006
foto: Piotr Cirbus ©