Kursy muzyczne

Międzynarodowy letni kurs pianistyczny 2016
2016 International Piano Workshop


STOWARZYSZENIE „VIA MUSICA” w CIESZYNIE

WSPÓŁPRACA:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY W CIESZYNIE
INSTYTUT MUZYKI


XIV MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY MUZYCZNE
FORTEPIAN

21-28 sierpnia 2016
CIESZYN