Studia

PRODUKCJA I KREACJA MUZYCZNA


Uwaga - rekrutacja trwa!

Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach planuje uruchomienie już w bieżącym roku akademickim, nowych i unikatowych w polskiej ofercie edukacyjnej, dwuletnich studiów podyplomowych:Studia o bardzo intensywnym programie kształcenia adresowane są do osób posiadających stopień co najmniej licencjata dowolnego kierunku studiów i zainteresowanych nabyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej, pozwalających na samowystarczalne funkcjonowanie na rynku muzycznym. Dla osób nieposiadających formalnego wykształcenia muzycznego przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna, przydatna będzie także umiejętność gry na dowolnym instrumencie lub posiadanie umiejętności wokalnych na poziomie średniozaawansowanym.

Zajęcia praktyczne planowane są w trybie małogrupowym (m.in. kompozycja i aranżacja, technologie w produkcji muzycznej) oraz indywidualnym (instrument/wokalistyka z elementami improwizacji), co umożliwi wysoki stopień zintegrowania z potrzebami i poziomem zaawansowania studenta. Kadrę dydaktyczną stanowić będą doświadczeni nauczyciele akademiccy: teoretycy i praktycy z profesjonalną wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej i radiowej, twórcy muzyki filmowej, teatralnej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym. Studia prowadzone będą z naciskiem na jak najpełniejszy wymiar praktyczny.

Absolwent będzie w stanie zrealizować projekt muzyczny na wszystkich etapach jego produkcji, począwszy od koncepcji i skomponowania muzyki w wybranym stylu, poprzez próby i pracę zespołową, obsługę techniczną projektu, do finału w postaci gotowego produktu muzycznego. Zdobędzie też podstawową orientację z zakresu prawa autorskiego i marketingu, zapozna się z psychologicznymi mechanizmami związanymi z percepcją muzyki i wiedzą ogólną, dotyczącą kontekstu kulturowego muzyki współczesnej.


Zajęcia będą się koncentrować wokół następujących bloków tematycznych:
   • piosenka i muzyka estradowa,
   • dźwięk i muzyka w radiu,
   • muzyka w reklamie, mediach elektronicznych, „tło muzyczne”
    i inne zastosowania funkcjonalne,
   • muzyka filmowa i teatralna.
Czas trwania:
   • 4 semestry
Zasady naboru:
   • złożenie wymaganej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowa dla kandydatów nieposiadających formalnego wykształcenia muzycznego), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
   • podanie o przyjęcie na studia, pobierz
   • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
   • 2 zdjęcia,
   • kserokopia dowodu osobistego,
   • ewentualnie – kopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie muzyczne.
Miejsce składania dokumentów:
    Sekretariat Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie;
    ul. J.U. Niemcewicza 2, 43-400 Cieszyn
    tel. (+48) 33 85 46 117
    fax. (+48) 33 85 46 102
    sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku
    imuzyki@wart.us.edu.pl

    Kierownik studiów: dr Agnieszka Kopińska, agnieszka.kopinska@us.edu.pl
    Sekretariat: mgr Maria Tomczyk, maria.tomczyk@us.edu.pl
Opłata:
   • opłata semestralna wnoszona jednorazowo: 2 600 zł; opłata semestralna wnoszona w ratach: 2 737 zł (I rata 903 zł, II rata 903 zł, III rata 931 zł)
Limit przyjęć:
   • minimum 12 osób, maksymalnie 32 osoby
Dodatkowe informacje: