Studia

Ogłoszenia
Wzory pism, formularze, wnioski
Komunikaty Dziekanatu Wydziału ArtystycznegoErasmus+ | Rekrutacja na wyjazdy na studia 2018/2019
Przegl±d twórczo¶ci studentów "A Rt+ 2018" | Karta zgłoszeniowa i regulamin
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Studencki serwis rozwoju "Więc jestem!"
Portal U¦ "Przystanek nauka"
Blog naukowy "Ekskursja"
Samorz±d Studencki U¦
Biuro karier U¦
YouTubeEdu


 

 

 Sukcesy studentek Instytutu Muzyki na konkursie w Rużonberku
W dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja) odbył się XV Międzynarodowy Konkurs Interpretacji "Studencka Działalno¶ć Artystyczna".
W gronie laureatów znalazły się również studentki Instytutu Muzyki:
Danuta Bańczyk przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec zajęła w kategorii ¶piewu solowego I miejsce. W kategorii gra na fortepianie - I miejsce oraz nagrodę Rektora otrzymała Dorota KuĽnik, za¶ II miejsce Angelika Niemiec, obie Panie przygotowane zostały przez dra Grzegorza Niemczuka. W kategorii gra na fortepianie na cztery ręce II miejsce oraz nagrodę specjaln± Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej otrzymały Anna Szymoniak i Julia Dudzik przygotowane przez dr Agatę Hołdyk.Konkursowy sukces naszego studenta
W dniach 29 kwietnia-1 maja 2017 w Musile di Piave we Włoszech odbywał się konkurs muzyczny „Musica Insieme”. Student Karol Lucjan otrzymał trzeci± nagrodę
w sekcji fortepianu.
2 maja 2017Wydział Pedagogiki Muzycznej Katolickiego Uniwersytetu w Ruľomberku zaprasza do udziału w XIV Ogólnosłowackim Konkursie Muzycznym „Studencka Działalno¶ć Artystyczna” z międzynarodowym udziałem studentów Uniwersyteckich Wydziałów Artystycznych i Pedagogicznych. Konkurs odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2017 roku. Wszystkie niezbędne informacje i aplikacje s± opublikowane na stronie internetowej
http://sucruzomberok-sk.webnode.sk
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Katedra hudby
PF KU v Ruľomberku

W tegorocznej edycji, w gronie laureatów znaleĽli się studenci z Instytutu Muzyki:

Chór Kameralny ,,A piacere" pod dyrekcj± dr Danuty Zoń-Ciuk zaj±ł II miejsce
w kategorii ¶piewu kameralnego do o¶miu osób,
Aneta Witosz przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec - w kategorii ¶piewu solowego - I miejsce oraz wyróżnienie za wykonanie „Ave Maria” Józefa ¦widra,
Karol Lucjan przygotowany przez mgr. Grzegorza Niemczuka - w kategorii gra na fortepianie - II miejsce oraz nagrodę specjaln± za wykonanie sonaty Józefa Haydna.

http://wart.us.edu.pl/sukcesy-studentow-edukacji-muzycznej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.LAURY DLA STUDENTEK INSTYTUTU MUZYKI
30 listopada 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu ¦l±skiego odbyła się uroczysto¶ć wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2015/2016. W¶ród laureatów znalazła się absolwentka Instytutu Muzyki Karolina Stawowy, która otrzymała Dyplom z listem gratulacyjnym oraz Rektorskim listem rekomenduj±cym z r±k JM Rektora Uniwersytetu ¦l±skiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.
Pani Karolina otrzymała również list gratulacyjny od władz gminy, w której zamieszkuje. Pismo wręczyła Pani Barbara Mansfeld z Referatu Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice.
http://www.us.edu.pl/node/581433/img/581483

Studentka Instytutu Muzyki Aneta Witosz z klasy emisji głosu dr Sabiny Olbrich-Szafraniec została laureatk± Trzeciej Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym dla studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, który odbył się 4 grudnia w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymała również Nagrodę Specjaln± za wykonanie utworu Ave Maria Józefa ¦widra.
Konkurs towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Wokalnej im. Antoniny Mikłaszewicz-Campi organizowanemu przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Muzyka wokalno-instrumentalna. Tradycja. Inspiracja. Forma.” na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
GRATULUJEMY!W dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ruľomberoku (Słowacja) odbył się XII Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Studencka Działalno¶ć Artystyczna (©tudentská umelecká činnos» - ©UČ).
Konkurs był przeznaczony dla studentów uniwersyteckich kierunków artystycznych, pedagogicznych i muzykologicznych, dla których stworzył okazję do prezentacji oraz konfrontacji swoich umiejętno¶ci wykonawczych w kategoriach: gra na fortepianie, gra na organach, ¶piew solowy, ¶piew zespołowy kameralny, gra na fortepianie na cztery ręce.
W gronie laureatów znaleĽli się również studenci Instytutu Muzyki U¦:
Magdalena Podeszwa - druga nagroda, Tymoteusz Tomala - wyróżnienie.
Kategoria: gra na fortepianie.
GRATULUJEMY!
http://wart.us.edu.pl/konkursowe-sukcesy-studentow-instytutu-muzykiAnna Lipiak, studentka trzeciego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zdobyła pierwsz± nagrodę na VII° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "Città di Piove di Sacco". Konkurs odbył się w dniach 5-11 maja 2014 roku w Auditorium Giovanni Paolo II° w Piove di Sacco we Włoszech. Otrzymała 99 na 100 możliwych do zdobycia punktów, co dało jej Primo Premio Assoluto.
4 czerwca 2014 roku laureatka wyst±pi na koncercie w Palazzo Cavagnis w Wenecji. Anna Lipiak studiuje fortepian w klasie mgra Grzegorza Niemczuka.
GRATULUJEMY!
http://wart.us.edu.pl/pierwsza-nagroda-primo-assoluto-dla-anny-lipiakGala Rozdania Wyróżnień JM Rektora U¦ dla najlepszych studentów i doktorantów odbyła się 7 czerwca 2013 r. w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach. W¶ród wyróżnionych znalazła się nasza studentka drugiego roku Anna Lipiak. Podczas Gali wykonała drug± czę¶ć II Sonaty fortepianowej Aleksandra Skriabina. GRATULUJEMY!