Studia

Ogłoszenia
Wzory pism, formularze, wnioski
Komunikaty Dziekanatu Wydziału ArtystycznegoErasmus+ | Rekrutacja na wyjazdy na studia 2018/2019
Przegl±d twórczo¶ci studentów "A Rt+ 2018" | Karta zgłoszeniowa i regulamin
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Studencki serwis rozwoju "Więc jestem!"
Portal U¦ "Przystanek nauka"
Blog naukowy "Ekskursja"
Samorz±d Studencki U¦
Biuro karier U¦
YouTubeEdu


 

 

 Ksenia ¦liwa, studentka Instytutu Muzyki zdobyła nagrodę GRAND PRIX na X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Édith Piaf (X Festival international de la chanson française Grand Prix Édith Piaf).

Stowarzyszenie im. Édith Piaf od 1978 roku organizowało Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej we Francji, a od 2009 roku Festiwal został przeniesiony do Krakowa. Najcenniejsz± nagrod± przyznawan± corocznie przez międzynarodowe Jury jest Grand Prix Édith Piaf.

Festiwal składał się z 3 etapów:
I etap (13 maja 2018)
II etap (28 wrze¶nia 2018)
III etap-Gala Finałowa z towarzyszeniem orkiestry (1 paĽdziernika 2018)

Ksenia ¦liwa jest absolwentk± Ogólnokształc±cej Szkoły Muzycznej w Tarnowie w klasie skrzypiec (OSM 1 st.) i fletu poprzecznego (OSM 2 st.), a także absolwentk± studiów licencjackich na kierunku Filologia romańska. Dzięki zdobyciu nagrody Grand Prix Spécial du Comité de Jumelage de Fontainebleau na Festiwalu Piosenki Francuskiej w 2017 r., miała możliwo¶ć wyjazdu na warsztaty wokalne do Fontainebleau (Francja). Obecnie jest studentk± ostatniego roku uzupełniaj±cych studiów magisterskich w Instytucie Muzyki na specjalno¶ci wokalistyka jazzowa w klasie dr Bartosza Ja¶kowskiego.

Najważniejsze dotychczasowe osi±gnięcia:
 • Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Édith Piaf (2018),
 • Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Krakowie (2017),
 • II nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej w Budapeszcie (2017),
 • I nagroda z r±k Artura Barcisia na Ogólnopolskim Przegl±dzie Piosenki Aktorskiej w Tarnowie (2017),
 • I nagroda z r±k Jarosława Chojnackiego na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej „Marzeniogranie” w Rybniku (2018),
 • I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu „Dębica Open Festival” (2017),
 • I nagroda na Czesko-Polskim Festiwalu „Olza Music Show” w Czeskim Cieszynie (2018),
 • II nagroda z r±k Michała Szpaka i Roberta Janowskiego na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej w Rzeszowie (2018),
 • II nagroda z r±k Janusza Radka na Ogólnopolskim Festiwalu „Tylko Polska Piosenka” (2018),
 • II nagroda z r±k Artura Chamskiego i Pawła Królikowskiego na Festiwalu Czesko-Polskim w Kudowie Zdroju/Náchodzie (2018),
 • II nagroda z r±k Marty Bizoń na Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenk± Aktorsk± w Krakowie (2018),
 • II nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku (2017),
 • II nagroda na Ogólnopolskim Przegl±dzie Piosenki Europejskiej w Warszawie (2016).


             
V dňoch 9. - 10. 4. 2019 organizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruľomberku XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej sú»aľe s medzinárodnou účas»ou ©tudentská umelecká činnos». V±etky potrebné informácie a prihlá±ky sú zverejnené na stránke http://sucruzomberok-sk.webnode.sk
Te±íme sa na va±u účas».

CATHOLIC UNIVERSITY IN RU®OMBEROK FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF MUSIC and Civil Association VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt
This year we would be pleased to welcome you again to the Department of Music (Faculty of Education of Catholic University in Ruľomberok) where the 16th year of the competition with international participation "Student artistic activity"(Slovak abbr. ©UČ) will take place on 9th - 10th of April 2019.
All the necessary information and applications are published at http://sucruzomberok-sk.webnode.sk

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
zástupkyňa Katedry hudby a koordinátorka ECTS
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruľomberku
Katedra hudby
Nám. A. Hlinku 56
034 01 RuľomberokSukcesy studentek Instytutu Muzyki na konkursie w Rużonberku
W dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja) odbył się XV Międzynarodowy Konkurs Interpretacji "Studencka Działalno¶ć Artystyczna".
W gronie laureatów znalazły się również studentki Instytutu Muzyki:
Danuta Bańczyk przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec zajęła w kategorii ¶piewu solowego I miejsce. W kategorii gra na fortepianie - I miejsce oraz nagrodę Rektora otrzymała Dorota KuĽnik, za¶ II miejsce Angelika Niemiec, obie Panie przygotowane zostały przez dra Grzegorza Niemczuka. W kategorii gra na fortepianie na cztery ręce II miejsce oraz nagrodę specjaln± Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej otrzymały Anna Szymoniak i Julia Dudzik przygotowane przez dr Agatę Hołdyk.Konkursowy sukces naszego studenta
W dniach 29 kwietnia-1 maja 2017 w Musile di Piave we Włoszech odbywał się konkurs muzyczny „Musica Insieme”. Student Karol Lucjan otrzymał trzeci± nagrodę
w sekcji fortepianu.
2 maja 2017Wydział Pedagogiki Muzycznej Katolickiego Uniwersytetu w Ruľomberku zaprasza do udziału w XIV Ogólnosłowackim Konkursie Muzycznym „Studencka Działalno¶ć Artystyczna” z międzynarodowym udziałem studentów Uniwersyteckich Wydziałów Artystycznych i Pedagogicznych. Konkurs odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2017 roku. Wszystkie niezbędne informacje i aplikacje s± opublikowane na stronie internetowej
http://sucruzomberok-sk.webnode.sk
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Katedra hudby
PF KU v Ruľomberku

W tegorocznej edycji, w gronie laureatów znaleĽli się studenci z Instytutu Muzyki:

Chór Kameralny ,,A piacere" pod dyrekcj± dr Danuty Zoń-Ciuk zaj±ł II miejsce
w kategorii ¶piewu kameralnego do o¶miu osób,
Aneta Witosz przygotowana przez dr Sabinę Olbrich-Szafraniec - w kategorii ¶piewu solowego - I miejsce oraz wyróżnienie za wykonanie „Ave Maria” Józefa ¦widra,
Karol Lucjan przygotowany przez mgr. Grzegorza Niemczuka - w kategorii gra na fortepianie - II miejsce oraz nagrodę specjaln± za wykonanie sonaty Józefa Haydna.

http://wart.us.edu.pl/sukcesy-studentow-edukacji-muzycznej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.LAURY DLA STUDENTEK INSTYTUTU MUZYKI
30 listopada 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu ¦l±skiego odbyła się uroczysto¶ć wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2015/2016. W¶ród laureatów znalazła się absolwentka Instytutu Muzyki Karolina Stawowy, która otrzymała Dyplom z listem gratulacyjnym oraz Rektorskim listem rekomenduj±cym z r±k JM Rektora Uniwersytetu ¦l±skiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.
Pani Karolina otrzymała również list gratulacyjny od władz gminy, w której zamieszkuje. Pismo wręczyła Pani Barbara Mansfeld z Referatu Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice.
http://www.us.edu.pl/node/581433/img/581483

Studentka Instytutu Muzyki Aneta Witosz z klasy emisji głosu dr Sabiny Olbrich-Szafraniec została laureatk± Trzeciej Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym dla studentów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, który odbył się 4 grudnia w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymała również Nagrodę Specjaln± za wykonanie utworu Ave Maria Józefa ¦widra.
Konkurs towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Wokalnej im. Antoniny Mikłaszewicz-Campi organizowanemu przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Muzyka wokalno-instrumentalna. Tradycja. Inspiracja. Forma.” na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
GRATULUJEMY!W dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Katedrze Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ruľomberoku (Słowacja) odbył się XII Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Studencka Działalno¶ć Artystyczna (©tudentská umelecká činnos» - ©UČ).
Konkurs był przeznaczony dla studentów uniwersyteckich kierunków artystycznych, pedagogicznych i muzykologicznych, dla których stworzył okazję do prezentacji oraz konfrontacji swoich umiejętno¶ci wykonawczych w kategoriach: gra na fortepianie, gra na organach, ¶piew solowy, ¶piew zespołowy kameralny, gra na fortepianie na cztery ręce.
W gronie laureatów znaleĽli się również studenci Instytutu Muzyki U¦:
Magdalena Podeszwa - druga nagroda, Tymoteusz Tomala - wyróżnienie.
Kategoria: gra na fortepianie.
GRATULUJEMY!
http://wart.us.edu.pl/konkursowe-sukcesy-studentow-instytutu-muzykiAnna Lipiak, studentka trzeciego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zdobyła pierwsz± nagrodę na VII° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "Città di Piove di Sacco". Konkurs odbył się w dniach 5-11 maja 2014 roku w Auditorium Giovanni Paolo II° w Piove di Sacco we Włoszech. Otrzymała 99 na 100 możliwych do zdobycia punktów, co dało jej Primo Premio Assoluto.
4 czerwca 2014 roku laureatka wyst±pi na koncercie w Palazzo Cavagnis w Wenecji. Anna Lipiak studiuje fortepian w klasie mgra Grzegorza Niemczuka.
GRATULUJEMY!
http://wart.us.edu.pl/pierwsza-nagroda-primo-assoluto-dla-anny-lipiakGala Rozdania Wyróżnień JM Rektora U¦ dla najlepszych studentów i doktorantów odbyła się 7 czerwca 2013 r. w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach. W¶ród wyróżnionych znalazła się nasza studentka drugiego roku Anna Lipiak. Podczas Gali wykonała drug± czę¶ć II Sonaty fortepianowej Aleksandra Skriabina. GRATULUJEMY!