Fotoreportaże

Koncert
z okazji ¦więta UniwersytetuXVI UROCZYSTY KONCERT AKADEMICKI
Z OKAZJI ¦WIĘTA UNIWERSYTETU ¦LˇSKIEGO


Sala koncertowa Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
2 czerwca 2012


Wykład:

Witamy swoich i żegnamy obcych.
"My" i "oni" na Górnym ¦l±sku w 1922 roku.

prof. zw. dr hab. Ryszard KaczmarekKoncert galowy:

Muzyczne stolice ¶wiata

Wykonawcy:

Orkieskra Muzyków ¦l±skich,
Chór Uniwersytetu ¦l±skiego "Harmonia",
Chór Kameralny "Ad libitum"

pod dyrekcj± Igora Dohoviča

Przygotowanie chórów - Izabella Zielecka-Panek

Studencki Chór Dziecięcy U¦D
pod kierunkiem Waldemara Sutryka

Joanna Markowska - ¶piew,
Agnieszka Piass - sopran,
Sabina Olbrich-Szafraniec - sopran,
Mateusz Zajdel - tenor,
Ireneusz Miczka - baryton,
Dariusz Górniok - fortepian,
Michał Korzistka - fortepian,
Maciej Musiał - fortepian
Daniel Lis - akordeon, bandoneon,
Tomasz Spaliński - gitara,
Marcin Zupański - saksofon

Małgorzata Mendel - prowadzenie koncertu
foto: Piotr Cirbus ©