Fotoreportaże

Wieczór kolędowyw Ko¶ciele Miłosierdzia Bożego
w Cieszynie-Kalembicach


Chór kameralny A PIACERE
pod dyrekcj± Danuty Zoń-Ciuk

Międzywydziałowy Zespół Folklorystyczny FolkU¦
Kierownictwo artystyczne:
Maciej Musiał i Anna Bochniak


Anna Kupczyk - ¶piew
Hubert Mi¶ka - ¶piew
Maria Żaba - skrzypce
Paweł Moskała - organy

Niedziela, 29 stycznia 2012
foto: Stanisław Konopka ©