Fotoreportaże

Estrada fletowaWYKONAWCY:

Martyna Czarny
Karolina Folwarczny
Karolina Kawka
Anna Maria Kołodziejska
Weronika Polok
Iwona Stryjakiewicz
Szymon Staniszewski

oraz

Michał Jajeśnica
Paweł Kukla
Bartłomiej Plewka
Aleksander Teliga

W programie: G. F. Haendel, W. A. Mozart,
F. Poulenc, C. Machado, E. Granados

Prowadzenie koncertu: Weronika Polok

14 grudnia 2011foto: Stanisław Konopka ©