Fotoreportaże

Wieczór wspomnień
o Janie Sztwiertni
"Ten się w Europie nie zmieści"

Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej"
Oddział Muzeum UstrońskiegoJan Sztwiertnia - życie i twórczość
pokaz multimedialny przygotowany przez
Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej".

Występ Kameralnego Zespołu Wokalnego "Ustroń"
pod dyrekcją Ewy Bocek-Orzyszek.

O kompozytorze rozmawiali: Ewa Bocek-Orzyszek,
Bożena Gieburowska, Ryszard Gabryś i Hubert Miśka
.

Spotkanie prowadziła Magdalena Jackowskafoto: Stanisław Konopka ©


"Ten się w Europie nie zmieści",
O Janie Sztwiertni pro memoria,
autor: Ryszard Gabryś,
kwartalnik diecezjalny "Ewangelik" 2004, nr 3, s. 45-50